Skladištenje nameštaja je usluga koja se može pokazati kao veoma korisna ukoliko se useljavate u prostor koji želite da adaptirate ili renovitate, a tom prilikom nemate gde da skladištite nameštaj i druge stvari. Svakako, bez obzira da li se selite ili ne, skladištenje vaših stvari možete obaviti kod nas i to na neograničen vremenski period, a možemo vam obezbediti i transport sa lokacije do magacina i nazad na lokaciju, ili tamo gde treba.