Pakovanje u kutije za selidbe jedan od neizostavnih procesa kojim se izbegava rizik od oštećenja nameštaja i drugog pokućstva tokom transporta i prenošenja. Iz tog razloga kompanija RADE TRANS obavlja uslugu pakovanja u specijalizovane kartonske kutije za selidbe kao osnovnu uslugu prilikom svake selidbe, a sve kutije se označavaju kako ne bi došlo do zabune i kako bi se u svakom trenutku znalo gde su koje stvari spakovane.

Za različite stvari koriste se različite namenske kutije za selidbe

Primera radi, za pakovanje odeće koriste se kutije veće zapremine, dok se knjige i sve ostale teške stvari i predmeti pakuju u kutije manjeg gabarita.

Kutije sa saćem najčešće se koriste za pakovanje kuhinja, dok se za prevenciju od oštećenja i loma stvari koriste specijalizovane folije različitih namena, kao što su to puc-puc folije.

Demontaža nameštaja

Ponekada situacija nalaže da se pre pakovanja nameštaja u kutije izvršiti demontaža, kako bi se svaki element mogao posebno zaštititi, a potom i propisno upakovati. Kada su stvari ovako upakovane i zaštićene transport se može obaviti bez bojazni da će doći do oštećenja, a nakon donošenja elemenata na lokaciju isti se mogu jednostavno montirati i vratiti u prvobitno stanje.

Kako transportovati glomazan i težak nameštaj i predmete?

Ukoliko posedujete teške, glomazne i kabaste stvari za koje ni sami niste sigurni kako bi ih transportovali i preneli, budite uvereni da RADE TRANS može pronaći adekvatno rešenje. Korišenjem adekvatnih alata i materijala prenošenje klavira, sefova, kasa i drugih predmeta za RADE TRANS ne predstavlja izazov, već svakodnevnicu.

Pozovite nas i uverite se u kvalitet naše usluge.