Selidbe klavira i pianina, i uopšte selidbe teških i kabastih stvari, poput sefova i kasa, specijalizacija su naše firme. Bez obzira koliko težak i glomazan predmet želite da preselite RADE TRANS vam može izaći u susret.

Prevoz i selidbe klavira i pianina za Beograd i okolinu

Za sve “teške selidbe” koristimo se posebnim-specijalizovanim alatima i mašinama. Raspolažemo “svejtovima” i kaiševima za nošenje po spratovima, uz pomoć kojih na mnogo lakši i sigurniji način prenosimo stvari.

Pre otpočinjanja samog prenošenja piania ili klavira neophodno je da se isti propisno zaštiti, a za te potrebe mi u kompaniji RADE TRANS se koristimo raznovrsnim folijama i kartonskim kutijama specijalno namenjenim za transport i zaštitu stvari.

Kada je reč i selidbi velikih i teških sefova, kasa, vatrootpornih ormana, TDS-ova ili bankomata, u pomoć je neophodno da priskoči i poneka mašina, pa tako RADE TRANS, u zavisnosti od situacije, a za potrebe vaše selidbe može obezbediti i viljuškar i kombi sa rampom.

Ako želite da saznate tačnu cenu selidbe vašeg klavira, popunite formu za izračunavanje cene transporta klavira.